Γιατί να προτιμήσετε ανακατασκευασμένο υπολογιστή;

Γιατί να προτιμήσετε ανακατασκευασμένο υπολογιστή;

Τα refurbished ή ανακατασκευασμένα προϊόντα αποτελούν μια ειδική κατηγορία στον εξοπλισμό πληροφορικής. Ως refurbished διατίθενται desktops, laptops, tablets, οθόνες, smartphones, καθώς και εξειδικευμένα περιφερειακά. Πρόκειται για μηχανήματα επαγγελματικών προδιαγραφών, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα συνήθως σε κάποια εταιρεία και αντικαταστάθηκαν λόγω αναβάθμισης του εξοπλισμού, είτε έχουν επιστραφεί για κάποιον λόγο στον διανομέα από κάποιον αγοραστή, είτε έχουν λειτουργήσει ως εκθεσιακά. Μολονότι έχουν σημάδια εξωτερικής φθοράς (ανάλογα με την κατηγορία ανακατασκευής), τα οποία όμως δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητά τους, εμείς φιλτράρουμε τις προμήθειες μας και σας διαθέτουμε αποκλειστικά Grade A (δηλαδή σε άριστη εξωτερική όψη). Στο τεχνικό μέρος, έχει γίνει έλεγχος και αντικατάσταση των μη λειτουργικών εξαρτημάτων (με τα γνήσια parts) και μετά από ποιοτικό έλεγχο, καλύπτονται με ένα έτος εγγύηση

Ευχαριστούμε,
Τμήμα Πωλήσεων LatopsForAll

https://www.laptopsforall.eu/

NT

NT