Ημερομηνία καταβολής Δώρου Πάσχα στον Ιδιωτικό Τομέα

Ημερομηνία καταβολής Δώρου Πάσχα στον Ιδιωτικό Τομέα

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη.

Εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

 

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης