Με Μεγάλη Επιτυχία Η Μουσικοχορευτική Παράσταση: «ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ, Η Παράδοση Της Ελλάδoς», Της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Ναούσης

Με Μεγάλη Επιτυχία Η Μουσικοχορευτική Παράσταση: «ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ, Η Παράδοση Της Ελλάδoς», Της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Ναούσης

Το βράδυ Σαββάτου, 9ης Μαρτίου, στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Ναούσης πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο: «ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ, η παράδοση της Ελλάδoς», την οποία διοργάνωσε και επιμελήθηκε η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ναούσης – Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρουπόλεως «Ο Κυριακίδης», υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και την αρωγή του Δήμου της Ηρωικής Πόλεως Ναούσης.

Συμμετείχαν και παρουσίασαν μουσικοχορευτικό πρόγραμμα η Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης, ο Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «Αράπιτσα», ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Πυρσός», ο Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Ναούσης, ο Σύλλογος Μικρασιατών Νομού Ημαθίας, ο Χορευτικός Όμιλος Ναούσης και τα τμήματα Ποντιακών και Πανελληνίων χορών της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Ναούσης, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος κ. Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τη στήριξη της «Φλόγας», του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του συνεχάρη τον πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Ναούσης κ. Φώτη Φανιάδη και το δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο για τις ποικίλες δράσεις που διοργανώνουν, αναφέροντας μεταξύ άλλων: Ἡ ἀποψινή μουσικοχορευτική πα­­ρά­σταση, τήν ὁποία διοργα­νώ­νει ἡ Εὔξεινος Λέσχη Ποντίων Ναούσης σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναού­σης καί Καμπανίας γιά 6η χρονιά μέ τίτλο «Χέρι μέ χέρι, ἡ παράδοση τῆς Ἑλλάδας», δέν εἶναι μόνο μία ἐκδήλωση πού ἀναφέρεται στήν πλούσια παράδοση τοῦ Ἑλληνι­σμοῦ, τήν παράδοση τῆς μουσικῆς καί τοῦ χοροῦ, μέσα ἀπό τά ὁποῖα οἱ πατέρες καί οἱ μητέρες μας ἐξέ­φραζαν τόσο τή χαρά ὅσο καί τόν πόνο τους.

Εἶναι μία ἐκδήλωση μέ τήν ὁποία ἐκφράζουμε ὅλοι, καί οἱ διοργανω­τές καί ὅλοι ὅσοι συμμετέχουμε σ᾽ αὐτήν ἀπόψε, τήν ἀλληλεγγύη καί τή συμπαράστασή μας πρός τά παιδιά μέ νεοπλασματική ἀσθένεια καί τόν Σύλλογο τῶν Γονέων τους «Φλόγα», ὁ ὁποῖος βρίσκεται δίπλα στά παιδιά καί στηρίζει μέ ποικί­λους τρόπους καί ἐκεῖνα καί τούς γονεῖς τους, γιά νά ἀντιμετωπί­σουν μέ ἐπιτυχία τή δοκιμασία τῆς ἀσθενείας.

Ὑπό αὐτή τήν προοπτική τό «χέρι μέ χέρι» τοῦ τίτλου τῆς ἀποψινῆς ἐκδηλώσεως δέν περιορίζεται μό­νο στά χέρια πού πιάνονται γιά νά χορέψουν, ἀλλά ἐπεκτείνεται σέ ὅλα ἐκεῖνα τά χέρια πού ἁπλώ­νο­νται, γιά νά πιάσουν τό χέρι ἑνός ἄρρωστου παιδιοῦ πού δοκιμάζεται στό κρεβάτι τοῦ πόνου καί νά τοῦ μεταγγίσουν θάρρος, δύναμη καί αἰσιοδοξία. Ἐπεκτείνεται σέ ὅλα τά χέρια πού ἁπλώνονται, γιά νά στη­ρίξουν καί νά ἐνθαρρύνουν τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν, τά χέρια πού χαρίζουν μιά ζεστή ἀγκαλιά, πού συντηροῦν τή φλόγα τῆς ἐλπίδας καί τῆς ζωῆς γιά νά μήν σβύσει, πού προσφέρουν ἀγάπη μέ τή φυσική παρουσία τους, μέ τήν ὑλική καί πρακτική συμπαράστασή τους, μέ τήν προσευχή τους.

Καί αὐτήν τήν ἀγάπη καί τή συμ­παράσταση πρός τά παιδιά, πρός τούς ἀσθενοῦντες, θά ἀκούσουμε νά ζητᾶ αὔριο ὁ Χριστός ἀπό ὅλους μας καί νά τήν θεωρεῖ ὡς προσ­φο­ρά πρός Ἐκεῖνον, ὡς προσφορά τήν ὁποία ὑπόσχεται νά ἀνταμεί­ψει ὁ ἴδιος.

Συγχαίροντας, λοιπόν, τήν Εὔξει­νο Λέσχη Ποντίων Ναούσης, τόν πρόεδρο καί τό Διοικητικό Συμβού­λιό της, ὅλους τούς φορεῖς πού συμ­μετέχουν, ὅλα τά μέλη τῶν χορευτικῶν τμημάτων, καί ἀκόμη ὅσους ἦλθαν γιά νά στηρίξουν μέ τήν παρουσία τους καί μέ τή συνεισ­φορά τους τόν Σύλλογο Γο­νέων παιδιῶν μέ Νεοπλασματι­κή ἀσθένεια «Φλόγα» καί τίς ἀνάγκες τους, θά ἤθελα νά εὐχηθῶ δύναμη στούς γονεῖς καί γρήγορη ἀποθε­ρα­πεία στά παιδιά μας.

Καί νά μήν ξεχνοῦμε ὅτι χέρι μέ χέρι δέν μεταδίδουμε μόνο τήν πα­ράδοση τῆς Ἑλλάδος στούς νεώ­τερους, ἀλλά προχωροῦμε ὅλοι ἑνωμένοι καί μέ ἐπιτυχία μπροστά.

NT

NT