Νέοι τίτλοι βιβλίων στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Αλεξάνδρειας και Πλατέος

Νέοι τίτλοι βιβλίων στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες Αλεξάνδρειας και Πλατέος

Η φιλαναγνωσία ανθίζει στις Βιβλιοθήκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην Αλεξάνδρεια και στο Πλατύ. Αυτή τη φορά με την προμήθεια 366 νέων τίτλων βιβλίων, οι οποίοι καταλογογραφούνται και κατανέμονται καθημερινά στους αντίστοιχους τομείς για να είναι διαθέσιμοι στα ράφια μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τα νέα αυτά βιβλία αφορούν κυρίως ελληνική και ξένη λογοτεχνία, πολλά παιδικά βιβλία αλλά και ψυχολογία, φιλοσοφία, βιογραφίες, και ιστορία. Η επιλογή των βιβλίων γίνεται με βάση την ανάγκη να βελτιώνεται συνεχώς η συλλογή των δύο βιβλιοθηκών, με βάση την παροχή γνώσης και τα ενδιαφέροντα των μελών της βιβλιοθήκης, αλλά και των πολιτών που αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα.

Ο κατάλογος των δύο βιβλιοθηκών είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στη διεύθυνση: https://library.alexandria.gr/index.php

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης