Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας κατά τη διάρκεια εμποροπανήγυρης, στο πλαίσιο του εορτασμού Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας κατά τη διάρκεια εμποροπανήγυρης, στο πλαίσιο του εορτασμού Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εμποροπανήγυρης στην πόλη της Αλεξάνδρειας από 13 έως και 17 Αυγούστου 2023,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, ως κατωτέρω:

1. στην οδό Ευαγγελά, από τη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντίστασης έως τη συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη και
2. στην οδό Ταγματάρχου Γεωργούλη, από τη συμβολή της με την οδό Νικολάου Πλαστήρα έως τη συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων.

Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από 13-08-2023 έως και 17-08-2023, κατά τις ώρες 18:00΄ έως 24:00΄, έκαστη ημέρα.

Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετούνται με ευθύνη και μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας και θα αφαιρούνται με το πέρας των εκδηλώσεων έκαστης ημέρας.

Δ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις.

Ε. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης