Τι ποσοστό ανοσίας θα έχετε μετά από καθένα από τα 4 εμβόλια

Τι ποσοστό ανοσίας θα έχετε μετά από καθένα από τα 4 εμβόλια

Μετά την πρώτη δόση κάθε εμβολίου θα έχετε τα παρακάτω ποσοστά ανοσίας:

-89% της pfizer μετά από 14 ημέρες

-92% της moderna μετά από 14 ημέρες

-70% της ΑstraZeneca μετά από 21 ημέρες

-85% της Johnson&Johnson μετά από 28 ημέρες

NT

NT