Άλλαξε το όριο επιβατών στα Ι.Χ

Άλλαξε το όριο επιβατών στα Ι.Χ

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ αυξάνεται ο αριθμός επιβατών που επιτρέπονται σε αυτοκίνητα και ταξί. Δηλαδή από δύο που ήταν γίνεται 3 ο αριθμός των ατόμων πλέον του οδηγού.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Επιτρέπονται μέχρι τρεις επιβάτες πλέον του οδηγού σε ΕΔΧ οχήματα (ταξί, ειδικής μίσθωσης) και επιβατηγά Ι.Χ. καθώς και στα ΕΙΧ οχήματα με οδηγό έως 7 θέσεων.
  • Επιτρέπονται μέχρι τέσσερις επιβάτες πλέον του οδηγού σε ΕΔΧ οχήματα ειδικής μίσθωσης και επιβατηγά ΙΧ οχήματα με οδηγό 9 θέσεων.
  • Επιτρέπονται μέχρι 3 άτομα άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας εντός και των ΙΧ παραμένει υποχρεωτική εκτός αν σε αυτό επιβαίνει μόνον ο οδηγός ή οι επιβάτες είναι σύζυγοι ή συμβιούντες ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού

NT

NT