Βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 2023: Τα αποτελέσματα των εκλογών σε όλη την επικράτεια – 99,98% ενσωμάτωση

Βουλευτικές εκλογές Ιουνίου 2023: Τα αποτελέσματα των εκλογών σε όλη την επικράτεια – 99,98% ενσωμάτωση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναρτώνται στην σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα 27/06/2023 και ώρα 13:16 τα αποτελέσματα των Εθνικών εκλογών ανά την επικράτεια για τα κόμματα που εισέρχονται στην βουλή με ποσοστό άνω του 3% έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης