Δήμος Αλεξάνδρειας: Σύνταξη ειδικού σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Δήμος Αλεξάνδρειας: Σύνταξη ειδικού σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών

Την Πέμπτη 27/7/2023 πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας κ. Παναγιώτη Γκυρίνη, η Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη ειδικού σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο με Α.Π. Α1715/2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στην Ομάδα συμμετείχε ως επικεφαλής ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Δριστάς, η Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Αλεξία Μούρνου, ο Αντιπύραρχος Χρήστος Αρβανιτίδης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας και ο Αστυνόμος Β’ Δημήτρης Σαμαράς από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, ο Δήμος Αλεξάνδρειας μεριμνώντας για την έγκαιρη ενημέρωση και απομάκρυνση πολιτών θα προβεί στη σύνταξη σχετικού μητρώου ενεργειών για τα σημεία στα οποία θα κατευθύνουν τους δημότες σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε περίπτωση που υπάρξει κίνδυνος και χρειαστεί η άμεση απομάκρυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης