ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ του Δικηγόρου Dr. Παπαγιάννη Ιωάννη

ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ του Δικηγόρου Dr. Παπαγιάννη Ιωάννη

Το βιβλίο ‘’ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ’’ του Δικηγόρου Dr. Παπαγιάννη Ιωάννη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάκκουλα & συνιστά την αιχμή του δόρατος του Εμπορικού Δικαίου. Οι εμπορικές εταιρίες συνδέονται άρρηκτα με την οικονομία και την αγορά, γι’ αυτό και στο παρόν έργο γίνεται διεξοδική αναφορά στις γενικές αρχές του εταιρικού δικαίου, καθώς και στις προσωπικές εμπορικές, αστικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες.

NT

NT