Ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νάουσας με σύγχρονα οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό

Ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νάουσας με σύγχρονα οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού ύψους 507.982 ευρώ από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Ο Δήμος Νάουσας προχωρά στην ενίσχυση των Υπηρεσιών Καθαριότητας με την προμήθεια σύγχρονων οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την υποστήριξη των υπηρεσιών καθαριότητας και πολιτικής προστασίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης ο διαγωνισμός για την προμήθεια:

  1. καδοπλυντηρίου
  2. δύο ημιφορτηγών 4Χ4
  3. ενός ανατρεπόμενου φορτηγού έως 3,5 τόνων
  4. ενός αλατοδιανομένα
  5. μιας λεπίδας αποχιονισμού
  6. ενός αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος
  7. ενός ημιφορτηγού τύπου VAN

Η προμήθεια των οχημάτων και των μηχανημάτων με τα οποία θα εξοπλιστεί η Υπηρεσία Καθαριότητας χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» (οι εντάξεις πραγματοποιήθηκαν το 2022), με το ποσό των 507.982,40 ευρώ.

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης