Επικαιροποιημένες οδηγίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σχετικά με την προστασία του πληθυσμού από τις επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς

Επικαιροποιημένες οδηγίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) σχετικά με την προστασία του πληθυσμού από τις επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δημοσίευσε πρόσφατα:

Ακολουθήστε τους σχετικούς συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες.

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης