Ζημιές από τις βροχοπτώσεις Μαΐου – Ιουνίου σε νεοσπαρθείσες βαμβακοκαλλιέργειες

Ζημιές από τις βροχοπτώσεις Μαΐου – Ιουνίου σε νεοσπαρθείσες βαμβακοκαλλιέργειες

Μετά τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στις νεοσπαρθείσες καλλιέργειες βάμβακος από τις συνεχείς βροχοπτώσεις μετά τις 15 Μαΐου, η καλλιέργεια βάμβακος επλήγη σε διάφορα βλαστικά στάδια και με διαφορετική βαρύτητα, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να προβούν σε επανασπορές.

Επομένως, παράλληλα με την έναρξη των εκτιμήσεων, για την διαπίστωση της επανασποράς, καλούνται οι παραγωγοί να προσκομίσουν τα τιμολόγια αγοράς βαμβακόσπορου που αντιστοιχούν στο σύνολο της καλλιέργειας για την πρώτη σπορά καθώς και τα τιμολόγια που αντιστοιχούν στις επανασπορές.

Τα τιμολόγια θα πρέπει να συγκεντρωθούν είτε από τον αρμόδιο ανταποκριτή, είτε να παραδοθούν στον γεωπόνο που εκτιμά στην περιοχή, έως και τη λήξη των εκτιμήσεων.

Σας γνωρίζουμε ότι χωρίς τιμολόγια δεν θα διατυπώνονται πορίσματα.

Η Προϊσταμένη του Υποκαταστήματος
ΕΛΓΑ Ημαθίας

Παππά Μαρία

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης