Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων Δήμου ΗΠ Νάουσας

Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων Δήμου ΗΠ Νάουσας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

Δείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης παρακάτω:

20230831_Τελικός Πίνακας κατάταξης Σχολ Καθαρ

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης