Νάουσα: Διακήρυξη δημοπρασίας αύριο 29/09/2023

Νάουσα: Διακήρυξη δημοπρασίας αύριο 29/09/2023

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, ΓΙΑ ΜΟΝΟΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει  φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Ακρολίμνης Γιαννιτσών.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ           ΕΚΤΑΣΗ
ΚΤΗΜΑΤ. ΑΡΙΘΜ.  387         32.703  τ.μ.
ΚΤΗΜΑΤ. ΑΡΙΘΜ.  388         60.800 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την      Παρασκευή     29/09/2023          και ώρα 13:00μ.μ έως 13:30μ.μ, στο δημοτικό Κατάστημα του Δήμου (2ος όροφος- Αίθουσα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου) στην Νάουσα.

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται δωρεάν είτε από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου,  www.naoussa.gr είτε, έως και την προηγούμενη της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα και ως την 15:00 μ.μ. από το Γραφείο Προσόδων, αρμόδιο   υπάλληλο  κ. Αντωνιάδη Νικόλαο , τηλ. 2332350337.

Ο Δήμαρχος Η. Π. Νάουσας

Καρανικόλας Νικόλαος

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης