Νάουσα: Το Υφαδι χρειάζεται την συνδρομή σας!

Νάουσα: Το Υφαδι χρειάζεται την συνδρομή σας!

Στο Υφάδι χρειαζόμαστε!

📌 Έναν ελαιοχρωματιστή για να βάψει μόνο την πρόσοψη στο σπιτάκι μας 🏠
📌Ένα ηλεκτρονικό αερόθερμο ή καλοριφέρ, για τα κρύα του χειμώνα.
Σας ευχαριστούμε ❤️
Ημαθιώτης

Ημαθιώτης