Παράδοση αλληλογραφίας από το Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ Αλεξάνδρειας, για τους κατοίκων περιοχών χωρίς μοναδική ονομασία οδών ή οδοαρίθμηση

Παράδοση αλληλογραφίας από το Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ Αλεξάνδρειας, για τους κατοίκων περιοχών χωρίς μοναδική ονομασία οδών ή οδοαρίθμηση

Παράδοση αλληλογραφίας από το Ταχυδρομικό Πρακτορείο ΕΛΤΑ Αλεξάνδρειας, για τους κατοίκων περιοχών χωρίς μοναδική ονομασία οδών ή οδοαρίθμηση

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης