Πρόγραμμα Αγροτικών Ιατρείων Δήμου Αλεξάνδρειας μηνός Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Αγροτικών Ιατρείων Δήμου Αλεξάνδρειας μηνός Μαΐου 2023

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας και το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας ανακοινώνουν το πρόγραμμα των Αγροτικών Ιατρείων για τον μήνα Μάιο του 2023.

Το πρόγραμμα σε περίπτωση αλλαγών θα ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό.

Αγροτικά Ιατρεία Πρόγραμμα Μαΐου 2023

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης