ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΙ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΙ

21:25 νέος δυνατός μετασεισμός. Άλλοι 3 έγιναν μετά τον πρώτο που σημειώθηκε στις 20:38.

NT

NT