10 ευρώ παραπάνω θα πληρώνει όποιος θέλει να βγάλει άδεια οδήγησης

10 ευρώ παραπάνω θα πληρώνει όποιος θέλει να βγάλει άδεια οδήγησης

Δέκα ευρώ αυξάνεται το παράβολο για όσους θέλουν να να βγάλουν άδεια οδήγησης, είτε να την ανανεώσουν. Σύμφωνα με την εγκύκλιο  (αριθ.325657/19-11-2021) από το υπουργείο υποδομών και μεταφορών η αλλαγή της τιμής των παραβόλων ολοκληρώθηκε 17 Νοεμβρίου.

NT

NT