ΔΕΔΔΗΕ: Έναρξη νυχτερινού οικιακού τιμολογίου θερινής περιόδου 2023

ΔΕΔΔΗΕ: Έναρξη νυχτερινού οικιακού τιμολογίου θερινής περιόδου 2023

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι τίθεται σε ισχύ το νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο θερινής περιόδου από την 1η Μαϊου 2023 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2023 με συνεχές ωράριο από 23:00 έως 07:00 καθημερινά. 

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να απευθύνονται στον Προμηθευτή τους.

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης