Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας: Ανακοίνωση εξετάσεων για την βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (22/11/2023)

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας:  Ανακοίνωση εξετάσεων για την βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (22/11/2023)

Σας πληροφορούμε ότι οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, σε αίθουσες και ώρες που θα ορισθούν με νεότερη ανακοίνωση, ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 11-12-2023 Έλεγχος Φαρμάκων -Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία

Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

ΤΡΙΤΗ 12-12-2023 Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων.

Εκτέλεση συνταγών

ΤΕΤΑΡΤΗ 13-12-2023 Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοιχεία Ιστορίας της

Φαρμακευτικής- Φαρμακευτική Νομοθεσία

ΠΕΜΠΤΗ 14 -15-2023 Φαρμακολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-12-2023 Τοξικολογία

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 05-12-2023.

Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές, σύμφωνα και με το υπόλοιπο πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Παράκληση, να αποστέλλονται από άλλες Π.Ε. στην Υπηρεσία μας, ΜΟΝΟ διαβιβαστικό και κατάσταση του υποψηφίου.
Το παράβολο 11,74 ευρώ, όσοι είναι από άλλη Περιφερειακή Ενότητα, το προμηθεύονται από το Τ.Π.& Δανείων της Θεσσαλονίκης, Ερμού & Καρόλου Ντήλ γωνία και το καταθέτουν στη γραμματέα της Επιτροπής, την πρώτη μέρα των εξετάσεων.

Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού

               Μ.Ε.Π.                    
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΖΑΡΔΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης