Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας Ημαθίας κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας με την ονομασία «Λευκή Νύχτα»

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αλεξάνδρειας Ημαθίας κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας με την ονομασία «Λευκή Νύχτα»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας με την ονομασία «Λευκή Νύχτα»,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την Παρασκευή 12-05-2023 και κατά τις ώρες 17:30΄-22:30΄:

Α. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, στην οδό Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους.

Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στις κάτωθι οδούς:

  • Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους.
  • Εθνικής Αντίστασης, από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.
  • Ναούσης, από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου.
  • Ταγμ. Γεωργούλη, από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη.
  • Θεμ. Σοφούλη, από τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με την οδό Βιζηυνού.
  • Αλεξ. Παπάγου, από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη.
  • Φιλίππου, από τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως τη συμβολή της με την οδό Βιζηυνού.
  • Σοφ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Γρ. Λαμπράκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης