Πρόγραμμα κίνησης Συνεργείων Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών Δήμου Αλεξάνδρειας, από Δευτέρα 03 έως Παρασκευή 07 Ιουλίου

Πρόγραμμα κίνησης Συνεργείων Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών Δήμου Αλεξάνδρειας, από Δευτέρα 03 έως Παρασκευή 07 Ιουλίου

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών για την εβδομάδα από Δευτέρα 03 έως Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023.

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και τις καιρικές συνθήκες.

Υπεύθυνη Επιστήμονας εκτέλεσης και επικοινωνίας έργου:
Παπαστάμκου Μερόπη – Διπλ. Χημικός-Μηχανικός

Υπεύθυνος Συνεργείων:
Ρήγας Βασίλειος – Δειγματολήπτης

Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΔΕΥΤΕΡΑ 03/07ΤΡΙΤΗ 04/07
ΑΣΤΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Νο1

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΕΜ6315

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ: ΚΟΡΥΦΗ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ:ΚΛΕΙΔΙ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΑΚΜΑΙΩΝ

(ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ –ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ:

ΤΚ:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ: ΝΗΣΙ-ΛΟΥΤΡΟΣ-ΒΡΥΣΑΚΙ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LV

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΕΤ 1284

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ : ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΜΕΛΙΚΗ-Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ(ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ –ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ)-ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:

ΤΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 05/07ΠΕΜΠΤΗ 06/07ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/07
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ: ΚΛΕΙΔΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ: ΚΛΕΙΔΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ: Π.ΣΚΥΛΛΙΤΣΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ: ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ)-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ: ΝΗΣΙ-ΛΟΥΤΡΟΣ-ΒΡΥΣΑΚΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ: ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ)-ΤΡΙΚΑΛΑ- ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ: ΝΕΟΧΩΡΙ-ΣΧΟΙΝΑΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ: ΝΕΟΧΩΡΙ-ΣΧΟΙΝΑΣ

Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: : ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ: ΝΗΣΙ-ΛΟΥΤΡΟΣ-ΒΡΥΣΑΚΙ

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ: ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ)-ΤΡΙΚΑΛΑ- ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ: ΝΕΟΧΩΡΙ-ΣΧΟΙΝΑΣ

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης