Συγκεντρωτικό Πρόγραμμα κίνησης Συνεργείων για το πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών, έως Παρασκευή 19 Μαΐου

Συγκεντρωτικό Πρόγραμμα κίνησης Συνεργείων για το πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών, έως Παρασκευή 19 Μαΐου

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών για την εβδομάδα έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2022.

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και τις καιρικές συνθήκες.

Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/5

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/5

ΑΣΤΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Νο1

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΕΜ6315

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΚΑΒΑΣΙΛΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ: ΚΑΒΑΣΙΛΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LV

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΜ 6342

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:

ΤΚ:

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:

ΤΚ:

Υπεύθυνη Επιστήμονας εκτέλεσης και επικοινωνίας έργου:
Παπαστάμκου Μερόπη – Διπλ. Χημικός-Μηχανικός

Υπεύθυνος Συνεργείων:
Ρήγας Βασίλειος – Δειγματολήπτης

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης