Νάουσα: Προκήρυξη για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης της τοπικής κοινότητας Χαρίεσσας

Νάουσα: Προκήρυξη για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης της τοπικής κοινότητας Χαρίεσσας

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ

Ο Δήμαρχος Νάουσας, προκηρύσσει επαναληπτική φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία (με τους ίδιους όρους της από 28/02/2023 και αρ. πρτ. 4971 διακήρυξης), για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης της Τοπικής   Κοινότητας Χαρίεσσας του Δήμου Νάουσας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ   ΕΚΤΑΣΗ              ΣΚΟΠΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜ.  ΜΕ ΑΡ.    10634.743,26 τ.μ.ΔΕΝΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί τη Τρίτη 16/05/2023 και ώρα 12:00μ.μ έως 12:30μ.μ, στο δημοτικό Κατάστημα του Δήμου (2ος όροφος- Αίθουσα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου) στη Νάουσα.

Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται δωρεάν είτε από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου,  www.naoussa.gr είτε έως και την προηγούμενη της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα και ως την 15:00 μ.μ. 1) από το Γραφείο διαχειρ.  Περιουσίας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αντωνιάδης Νικόλαος τηλ. 2332350337  2) Γραμματεία Οικ. Επιτροπής, αρμόδια υπάλληλος Ανθοπούλου  Μυρούλα.

Ο Δήμαρχος Η. Π. Νάουσας

Καρανικόλας  Νικόλαος

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης