Δεύτερη πληρωμή δικαιούχων ενισχύσεων αγοράς ζωοτροφών και αύξηση ορίου πιστώσεων

Δεύτερη πληρωμή δικαιούχων ενισχύσεων αγοράς ζωοτροφών και αύξηση ορίου πιστώσεων

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023, η δεύτερη πληρωμή δικαιούχων στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», δηλαδή ενισχύσεων αγοράς ζωοτροφών συνολικού ύψους 1.223.565,50 ευρώ.

 

Επίσης, ολοκληρώθηκε και η εξέταση των ενστάσεων με την έκδοση της σχετικής τροποποίησης απόφασης ένταξης (αρ. 719/28-02-2023, ΑΔΑ 9Α214653ΠΓ-ΗΔΔ) ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων με αύξηση του ορίου πιστώσεων του Μέτρου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ξεχωριστά εξετάζονται οι περιπτώσεις των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων.

Προέλευση: agro24.gr

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης